FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Uprava fakulteta
Studentska služba
Dekani Mašinskog fakulteta
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Diplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

Dekani Mašinskog fakulteta

prof. Nazif Hadžiomerović (1959. - 1967.)

prof. Nazif Hadžiomerović (1959. - 1967.)
1959. godine prvi dekan Visoke tehničke škole (VTŠ)
a poslije i dekan Mašinskog fakulteta
 


Detaljno
Open Edit 

prof.dr. Dušan Petrović (1967.-1969.)

prof.dr. Dušan Petrović (1967.-1969.)
prof. dr. Dušan Petrović dekan Mašinskog fakulteta u periodu 1967. do 1969. godine
 
 


Detaljno
Open Edit 

prof. Muhamed Voljevica (1969. - 1973.)

prof. Muhamed Voljevica (1969. - 1973.) prof. Muhamed Voljevica dekan Mašinskog fakulteta u periodu (1969. - 1973.)

Detaljno
Open Edit 

prof. dr. Nikola Sedlar (1973. - 1974.)

prof. dr. Nikola Sedlar (1973. - 1974.) prof. dr.Nikola Sedlar dekan Mašinskog fakulteta u periodu (1973. - 1974.)

Detaljno
Open Edit 

prof. Ivan Salai (1974. - 1975.)

prof. Ivan Salai (1974. - 1975.) dekan Mašinskog fakulteta u periodu 1974-1975 godine.

Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Đuro Maričić (1975. - 1977.)

doc.dr. Đuro Maričić (1975. - 1977.) doc.dr. Đuro Maričić dekan Mašinskog fakulteta u periodu 1975-1977 godine.

Detaljno
Open Edit 

v.prof. dr.sc. Božo Ćorić (1977.-1981.)

v.prof. dr.sc. Božo Ćorić (1977.-1981.)
v.prof. dr.sc. Božo Ćorić dekan Mašinskog faulteta u periodu (1977.-1981.)
 
prodekan: Doc.dr. Omer Pašić (1977)
 
prodekan za naučnoistraživački rad: Doc.dr. Omer Pašić (1979)
prodekan za nastavu: prof. Živojin Repović (1979)

 

 Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Omer Pašić (1981.-1983.)

doc.dr. Omer Pašić (1981.-1983.)
doc.dr. Omer Pašić dekan Mašinskog fakulteta u periodu (1981.-1983.)
 
doc.dr. Anto Mišković, prodekan za naučnoistraživački rad
doc.dr. Obrad Samardžić, prodekan za nastavu


Detaljno
Open Edit 

v.prof. dr.sc. Vojo Višekruna(1983.-1987.)

v.prof. dr.sc. Vojo Višekruna(1983.-1987.)
v.prof. dr.sc. Vojo Višekruna dekan Mašinskog fakulteta u periodu (1983.-1987.)
 
doc.dr. Mehmed Behmen, prodekan za naučnoistraživački rad, (1983-1985)
mr. Zdravko Lončar, prodekan za nastavu, (1983-1985)
 
doc.dr. Himzo Đukić, prodekan za naučnoistraživački rad, (1985-1987)
doc.dr. Zdenko Kordić, prodekan za nastavu, (1985-1987)


Detaljno
Open Edit 

v.prof. dr.sc. Zdenko Kordić(1987.-1989.)

v.prof. dr.sc. Zdenko Kordić(1987.-1989.)
v.prof. dr.sc. Zdenko Kordić dekan Mašinskog fakulteta u periodu (1987.-1989.)
 
doc.dr. Himzo Đukić, prodekan za naučnoistraživački rad
doc.dr. Stefan Sunarić, prodekan za nastavu


Detaljno
Open Edit 

prof. dr.sc. Himzo Đukić (1989.-1992.)

prof. dr.sc. Himzo Đukić (1989.-1992.)
prof. dr.sc. Himzo Đukić dekan Mašinskog fakulteta u periodu (1989.-1992.)
 
doc.dr. Anto Mišković, prodekan za naučnoistraživački rad
doc.dr. Stefan Sunarić, prodekan za nastavu
 
 


Detaljno
Open Edit 

prof. dr.sc. Stefan Sunarić(1994.-1997.)

prof. dr.sc. Stefan Sunarić(1994.-1997.)
prof. dr.sc. Stefan Sunarić dekan Mašinskog fakulteta u periodu(1994.-1997.)
 
v.prof. dr.Fuad Catovic, prodekan za nastavu


Detaljno
Open Edit 

v.prof. dr.sc. Fuad Ćatović (1997.-1999.)

v.prof. dr.sc. Fuad Ćatović (1997.-1999.)
v.prof. dr.sc. Fuad Ćatović dekan Mašinskog fakulteta u periodu(1997.-1999.)
 
 


Detaljno
Open Edit 

doc.dr. sc. Sead Pašić (1999.-2001.)

doc.dr. sc. Sead Pašić (1999.-2001.)
doc.dr. sc. Sead Pašić V.D. dekan Mašinskog fakulteta u periodu (1999.-2001.)
 
doc.dr. Smail Klarić, prodekan za naučnoistraživački rad


Detaljno
Open Edit 

v.prof. dr.sc. Jusuf Kevelj(2001.-2007.)

v.prof. dr.sc. Jusuf Kevelj(2001.-2007.)
doc. dr.sc. Jusuf Kevelj v.d. dekan Mašinskog fakulteta u periodu(2001.-2005.)
v.prof. dr.sc. Jusuf Kevelj dekan Mašinskog fakulteta u periodu(2005.-2007.)
 
 
doc.dr. Smail Klarić, prodekan za naučnoistraživački rad
doc.dr. Dragi Tiro, prodekan za nastavu


Detaljno
Open Edit 

v.prof. dr.sc. Smail Klarić(2007.-2009.)

v.prof. dr.sc. Smail Klarić(2007.-2009.)
v.prof. dr.sc. Smail Klarić dekan Mašinskog fakulteta u periodu (2007.-2009.)
 
doc.dr. Dragi Tiro, prodekan za nastavu
doc.dr. Mirna Nožić, prodekan za kvalitet


Detaljno
Open Edit 

doc.dr. sc. Senad Rahimić (2009.-2011.)

doc.dr. sc. Senad Rahimić (2009.-2011.)
doc.dr. sc. Senad Rahimić  v.d. dekan Mašinskog fakulteta u periodu (2009.-2011.)
 
v.prof.dr. Mirna Nožić, prodekan za kvalitet
doc.dr. Mersida Manjgo, prodekan za nastavu
doc.dr. Safet Isić, prodekan za naučnoistraživački rad


Detaljno
Open Edit 

doc.dr. sc. Mersida Manjgo (2011. - 2012 )

doc.dr. sc. Mersida Manjgo (2011. - 2012 )
doc.dr. sc. Mersida Manjgo v.d. dekan Mašinskog fakulteta u periodu (2011. - 2012. )
mr. Senada Pobrić, prodekan za nastavu
doc.dr. Safet Isić, prodekan za naučnoistraživački rad


Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Daut Denjo (2012 - 2014 )

doc.dr. Daut Denjo (2012 - 2014   )
doc.dr. sc. Daut Denjo v.d. dekan Mašinskog fakulteta u periodu (2012. - 2014.)
v.prof. dr. Mirna Nožić, prodekan za nastavu
doc.dr. Safet Isić, prodekan za naučnoistraživački rad


Detaljno
Open Edit 

v.prof.dr. Safet Isić

v.prof.dr. Safet Isić v.prof.sr. Safet Isić v.d. dekan Mašinskog fakulteta (2014. - )
v.prof.dr. Dragi Tiro, prodekan za nastavu
doc.dr. Daut Denjo, prodekan za naučnoistraživački rad

Detaljno
Open Edit 
 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.