sep
7

Dodjela certifikata mladim BH inžinjerima - ANSYS software

Uncategorized
U amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, 6.9.2017. godine održana je informativna radionica u sklopu projekta "Dokvalifikacija mladih bosanskohercegovačkih inžinjera iz oblasti modernih softverskih aplikacija". Tokom radionice, osim predstavljanja projekta, predstavljanja učesnika projekta te diskusije o značaju, ciljevima i rezultatima projekta, upriličena je i dodjela certifikata za 20 studenata, budućih mladih inžinjera koji će znanje stečeno kroz obuku za rad u ANSYS softveru primjeniti kroz buduće zaposlenje. Pored studenata, obuku je prošao i dio nastavnog osoblja, koje će kroz nastavu prenijeti znanje iz korištenja ovog softvera na buduće naraštaje studenata Mašinskog fakulteta.
 
 
Mediji:
 
https://www.akta.ba/bs/Vijest/vijesti/uz-certifikate-ansys-mladi-bh-inzenjeri-korak-blize-kolegama-iz-eu/81395
 
http://bljesak.info/rubrika/sci-tech/clanak/mostar-20-studenata-na-korak-od-zaposlenja-po-svjetskim-standardima/211224
 
http://mostarski.ba/dodjeljeni-certifikati-iz-softvera-ansys/
 
https://www.youtube.com/watch?v=uoZvXQd3q38