jun
6

Održano predavanje prof. Asifa Šabanovića na Mašinskom fakultetu

Uncategorized
U petak je u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održano predavanje na temu "Buducnost - Obrazovanje ınžinjera za 21. stoljeće". Predavač je bio prof.dr. Asif Bajrić, predavač na Sabancı University, Istanbul. Predavanju se odazvao veliki broj studenata i nastavnog osoblja.