FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Postdiplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

sep
18

Rang lista studenata prijavljenih na drugom upisnom roku

Studentska služba

U prilogu je rang lista primljenih studenata na drugom upisnom roku. Svi prijavljeni studenti su ispunili uslove za UPIS na Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. U nastavku je dat način upisa na prvu godinu Mašinskog fakulteta.

 

UPISNI ROK TRAJATI ĆE U PERIODU

 OD 19.9.2017. DO 22.9.2017. GODINE

 

STUDENTI PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLIJEDEĆE:

 

REDOVNI STUDENTI:

  1.     UPLATNICU NA IZNOS OD 200KM - UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO

          RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA

         1610200000291098 (SVRHA: M1101 UPIS U I SEMESTAR)  

  2.     UPLATNICU NA IZNOS OD 40KM (SVRHA: M2101, M2102, M2103

            KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,UNIJA STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE) 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA

          BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

  3.     2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  4.     INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI

           REKTORATA)

  5.     LJEKARSKO UVJERENJE

           

VANREDNI STUDENTI:

  1.     UPLATNICU NA IZNOS OD 800KM (SVRHA: M1303 UPIS U I GODINU)

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

  2.     UPLATNICU NA IZNOS OD 40KM  (SVRHA: M2101, M2102, M2103

            KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,  UNIJA STUDENATA,NAKNADA ZA ODRŽAVANJE) 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA

          BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

  3.     2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  4.     INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI

           REKTORATA)

  5.     LJEKARSKO UVJERENJE

 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.