FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Stalno uposleni
Vanjski saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Diplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
UNMO:Forum

Stalno uposleni

prof. dr. Sead Pašić

prof. dr. Sead Pašić
E-mail: sead.pasic@unmo.ba
Predmeti:
Tehnologija spajanja materijala
Materijali
Ispitivanje materijala
Termička obrada i livenje
Metodologija izrade stručnog rada
Metalurgija zavarivanja
Savremeni konstrukcioni materijali
Zavarivanje neželjeznih materijala
Površinska zaštita


Detaljno
Open Edit 

prof. dr. Dragi Tiro

prof. dr. Dragi Tiro
E-mail: dragi.tiro@unmo.ba
Predmeti:
Hardver 
Tehnološki procesi
Modeliranje tehnoloških procesa
Brza izrada prototipa
Baze podataka
Fleksibilni proizvodni sistemi
Projektovanje proizvodnih sistema


Detaljno
Open Edit 

prof. dr. Mirna Nožić

prof. dr. Mirna Nožić
E-mail: mirna.nozic@unmo.ba
Predmeti:
Obrada deformisanjem
Termodinamika
Konstrukcija alata za deformisanje
Nove tehnologije deformisanja
Alati za nove tehnologije deformisanja
Primjenjena termodinamika


Detaljno
Open Edit 

v. prof. dr. Senad Rahimić

v. prof. dr. Senad Rahimić
E-mail: senad.rahimic@unmo.ba
Predmeti:
I ciklus
Programiranje
Web tehnologije
Dizajniranje pomoću računarima
 
II ciklus
 CAD-CAM tehnologije
Ekspertni sistemi
 
 
III ciklus
CIM Kompjuterom integrisana proizvodnja


Detaljno
Open Edit 

V.prof. dr. Safet Isić

V.prof. dr. Safet Isić
E-mail: safet.isic@unmo.ba
Predmeti:
Inžinjerska statistika
Otpornost materijala 1
Eksperimentalne metode
Teorija elastičnosti
Inžinjersko modeliranje
Hidroenergetska postrojenja
Optimalno konstruisanje
Ispitivanje konstrukcija


Detaljno
Open Edit 

V.prof.dr. Mersida Manjgo

V.prof.dr. Mersida Manjgo
E-mail: mersida.manjgo@unmo.ba
Predmeti:
Tehničko crtanje
Mašinski elementi 1
Mašinski elementi 2
Metalne konstrukcije
Principi konstruisanja
Metodičko konstruisanje
Integritet i vijek konstrukcije


Detaljno
Open Edit 

v.prof.dr. Daut Denjo

v.prof.dr. Daut Denjo
E-mail: daut.denjo@unmo.ba
Predmeti:
Mehanika I 
Teorija i tehnika mjerenja
Mjerenja u energetici
Proizvodna mjerna tehnika
Primjena senzora u mjerenju


Detaljno
Open Edit 

v.prof.dr. Senada Pobrić

v.prof.dr. Senada Pobrić
E-mail: senada.pobric@unmo.ba
Predmeti:
Organizacija i ekonomika preduzeća
Sistem kvaliteta
Menadžment
Poduzetništvo


Detaljno
Open Edit 

doc. dr. Edin Džiho

doc. dr. Edin Džiho
E-mail: edin.dziho@unmo.ba
Predmeti:
Tehnologija spajanja materijala
Materijali
Ispitivanje materijala
Termička obrada i livenje
Baze podataka
Metalurgija zavarivanja


Detaljno
Open Edit 

doc. dr. Edin Šunje

doc. dr. Edin Šunje
E-mail: edin.sunje@unmo.ba
Predmeti:
Tehničko crtanje
Inžinjerska grafika
CIM
Dizajniranje pomoću računara
Tehnologije brizganja 


Detaljno
Open Edit 

doc. dr. Emir Nezirić

doc. dr. Emir Nezirić

 

E-mail: emir.neziric@unmo.ba
Predmeti:
Mašinski elementi I
Mehanika II
Hardver
Eksperimentalne metode
Održavanje energetskih postrojenja

 Detaljno
Open Edit 

Viši asistent Merima Maslo

Viši asistent Merima Maslo
E-mail: merima.maslo@unmo.ba
Predmeti:
Mehanika fluda I
Uvod u energetiku
Obnovljivi izvori energije
Energetska efikasnost
Turbomašine
Energetska transformacija
Geotermalna energija
Solarna energetska postrojenja


Detaljno
Open Edit 
 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.