FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Stalno uposleni
Vanjski saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Postdiplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

Stalno uposleni

prof. dr. Sead Pašić

prof. dr. Sead Pašić
E-mail: sead.pasic@unmo.ba
Predmeti:
Tehnologija spajanja materijala
Materijali
Ispitivanje materijala
Termička obrada i livenje
Metodologija izrade stručnog rada
Metalurgija zavarivanja
Savremeni konstrukcioni materijali
Zavarivanje neželjeznih materijala
Površinska zaštita


Detaljno
Open Edit 

prof. dr. Dragi Tiro

prof. dr. Dragi Tiro
E-mail: dragi.tiro@unmo.ba
Predmeti:
Hardver 
Tehnološki procesi
Modeliranje tehnoloških procesa
Brza izrada prototipa
Baze podataka
Fleksibilni proizvodni sistemi
Projektovanje proizvodnih sistema


Detaljno
Open Edit 

prof. dr. Mirna Nožić

prof. dr. Mirna Nožić
E-mail: mirna.nozic@unmo.ba
Predmeti:
Obrada deformisanjem
Termodinamika
Konstrukcija alata za deformisanje
Nove tehnologije deformisanja
Alati za nove tehnologije deformisanja
Primjenjena termodinamika


Detaljno
Open Edit 

v. prof. dr. Senad Rahimić

v. prof. dr. Senad Rahimić
E-mail: senad.rahimic@unmo.ba
Predmeti:
I ciklus
Programiranje
Web tehnologije
Dizajniranje pomoću računarima
 
II ciklus
 CAD-CAM tehnologije
Ekspertni sistemi
 
 
III ciklus
CIM Kompjuterom integrisana proizvodnja


Detaljno
Open Edit 

V.prof. dr. Safet Isić

V.prof. dr. Safet Isić
E-mail: safet.isic@unmo.ba
Predmeti:
Inžinjerska statistika
Otpornost materijala 1
Eksperimentalne metode
Teorija elastičnosti
Inžinjersko modeliranje
Hidroenergetska postrojenja
Optimalno konstruisanje
Ispitivanje konstrukcija


Detaljno
Open Edit 

V.prof.dr. Mersida Manjgo

V.prof.dr. Mersida Manjgo
E-mail: mersida.manjgo@unmo.ba
Predmeti:
Tehničko crtanje
Mašinski elementi 1
Mašinski elementi 2
Metalne konstrukcije
Principi konstruisanja
Metodičko konstruisanje
Integritet i vijek konstrukcije


Detaljno
Open Edit 

v.prof.dr. Daut Denjo

v.prof.dr. Daut Denjo
E-mail: daut.denjo@unmo.ba
Predmeti:
Mehanika I 
Teorija i tehnika mjerenja
Mjerenja u energetici
Proizvodna mjerna tehnika
Primjena senzora u mjerenju


Detaljno
Open Edit 

v.prof.dr. Senada Pobrić

v.prof.dr. Senada Pobrić
E-mail: senada.pobric@unmo.ba
Predmeti:
Organizacija i ekonomika preduzeća
Sistem kvaliteta
Menadžment
Poduzetništvo


Detaljno
Open Edit 

Viši asistent mr. Edin Džiho

Viši asistent mr. Edin Džiho
E-mail: edin.dziho@unmo.ba
Predmeti:
Tehnologija spajanja materijala
Materijali
Ispitivanje materijala
Termička obrada i livenje
Baze podataka
Metalurgija zavarivanja


Detaljno
Open Edit 

Viši asistent mr. Edin Šunje

Viši asistent mr. Edin Šunje
E-mail: edin.sunje@unmo.ba
Predmeti:
Tehničko crtanje
Inžinjerska grafika
CIM
Dizajniranje pomoću računara
Tehnologije brizganja 


Detaljno
Open Edit 

Viši asistent Emir Nezirić

Viši asistent Emir Nezirić

 

E-mail: emir.neziric@unmo.ba
Predmeti:
Mašinski elementi I
Mehanika II
Hardver
Eksperimentalne metode
Održavanje energetskih postrojenja

 Detaljno
Open Edit 

Viši asistent Merima Maslo

Viši asistent Merima Maslo
E-mail: merima.maslo@unmo.ba
Predmeti:
Mehanika fluda I
Uvod u energetiku
Obnovljivi izvori energije
Energetska efikasnost
Turbomašine
Energetska transformacija
Geotermalna energija
Solarna energetska postrojenja


Detaljno
Open Edit 
 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.