FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Uprava fakulteta
Studentska služba
Dekani Mašinskog fakulteta
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Diplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

Uprava fakulteta

dekan: v.prof.dr. Safet Isić
                     safet.isic@unmo.ba

 
prodekan za nastavu: doc.dr. Emir Nezirić
                                             emir.neziric@unmo.ba
 

prodekan za NIR: doc.dr. Edin Džiho
                                    edin.dziho@unmo.ba
 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.