FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Stalno uposleni
Vanjski saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Diplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

Vanjski saradnici

Prof. dr. Himzo Đukić

Prof. dr. Himzo Đukić
E-mail: himzo.djukic@unmo.ba
Predmeti:
Obrada deformisanjem
Konstrukcija alata za deformisanje
Alati za nove tehnologije deformisanja
Nove tehnologije deformisanja


Detaljno
Open Edit 

Prof. dr. Remzo Dedić

Prof. dr. Remzo Dedić
E-mail: remzo.dedic@unmo.ba
Predmeti:
Unutrašnji transport 
Robotika
Transportni uređaji
Projektovanje mehanizama
Dizalice


Detaljno
Open Edit 

Prof.dr. Jusuf Kevelj

Prof.dr. Jusuf Kevelj
E-mail: jusuf.kevelj@unmo.ba
Predmeti:
Obrada rezanjem
Alati i pribori za rezanje
Nove tehnologije rezanja
Tribologija


Detaljno
Open Edit 

Prof.dr. Narcis Behlilović

Prof.dr. Narcis Behlilović
E-mail: nbehlilovic@etf.unsa.ba
Predmeti: Elektrotehnika


Detaljno
Open Edit 

Prof.dr. Elvir Zlomušica

Prof.dr. Elvir Zlomušica
mail: elvir.zlomusica@unmo.ba
Predmeti:
Vjetroenergetska postrojenja


Detaljno
Open Edit 

V.prof.dr. Amina Šahović

V.prof.dr. Amina Šahović
E-mail: amina.sahovic@unmo.ba
Predmeti:
Matematika I
Matematika III


Detaljno
Open Edit 

viši asistent Sead Peco

viši asistent Sead Peco
E-mail: sead.peco@unmo.ba
Predmeti:
Matematika II
Matematika III


Detaljno
Open Edit 

asist. Šemić Edin

asist. Šemić Edin
E-mail: @unmo.ba
Predmeti:
Automatizacija
Robotika
Metalne konstrukcije


Detaljno
Open Edit 

Viši asistent Ćamil Tabaković

Viši asistent Ćamil Tabaković
E-mail: camil.tabakovic@unmo.ba
Predmeti:
Matematika I
Matematika II


Detaljno
Open Edit 

Asist. Lejla Denjo

Asist. Lejla Denjo
E-mail: lejla.denjo@unmo.ba
Predmeti:
Termodinamika
Primjenjena termodinamika
 


Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Seadin Hadziomerović

doc.dr. Seadin Hadziomerović
Email:seadin.hadziomerovic @unmo.ba
Predmeti:
Mehanika fluida I
Energetska transformacija
Obnovljivi izvori energije
Uvod u energetiku
Energetska efikasnost
Solarna energetska postrojenja
Geotermalna energija


Detaljno
Open Edit 

Prof.dr. Dževad Zečić

Prof.dr. Dževad Zečić
E-mail: dzevad.zecic@unze.ba
Predmeti: Matematika 2


Detaljno
Open Edit 

Viši asistent Feđa Terzić

Viši asistent Feđa Terzić
E-mail: fedja.t@gmail.com
Predmeti: Elektrotehnika, Programiranje


Detaljno
Open Edit 

Asistent Adnan Mujala

Asistent Adnan Mujala
E-mail: adnan.mujala@unmo.ba
Predmeti:
 
Tehnologija obrade rezanjem
Alati i pribori za rezanje
Alatne mašine
Nove tehnologije obrade rezanjem
Mašinski elementi II
Modeliranje tehnoloških procesaDetaljno
Open Edit 
 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.