FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Diplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
UNMO:Forum

sep
18

Rang lista studenata prijavljenih na drugom upisnom roku

Studentska služba

U prilogu je rang lista primljenih studenata na drugom upisnom roku. Svi prijavljeni studenti su ispunili uslove za UPIS na Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. U nastavku je dat način upisa na prvu godinu Mašinskog fakulteta.

 

UPISNI ROK TRAJATI ĆE U PERIODU

 OD 19.9.2017. DO 22.9.2017. GODINE

 

STUDENTI PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLIJEDEĆE:

 

REDOVNI STUDENTI:

  1.     UPLATNICU NA IZNOS OD 200KM - UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO

          RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA

         1610200000291098 (SVRHA: M1101 UPIS U I SEMESTAR)  

  2.     UPLATNICU NA IZNOS OD 40KM (SVRHA: M2101, M2102, M2103

            KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,UNIJA STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE) 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA

          BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

  3.     2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  4.     INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI

           REKTORATA)

  5.     LJEKARSKO UVJERENJE

           

VANREDNI STUDENTI:

  1.     UPLATNICU NA IZNOS OD 800KM (SVRHA: M1303 UPIS U I GODINU)

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

  2.     UPLATNICU NA IZNOS OD 40KM  (SVRHA: M2101, M2102, M2103

            KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,  UNIJA STUDENATA,NAKNADA ZA ODRŽAVANJE) 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA

          BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

  3.     2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  4.     INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI

           REKTORATA)

  5.     LJEKARSKO UVJERENJE

 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.