Skip to the content

Nastavnici i saradnici

Stalno uposleni

prof.dr. Sead Pašić

prof.dr. Sead Pašić

prof.dr. Dragi Tiro

prof.dr. Dragi Tiro

prof.dr. Mirna Nožić

prof.dr. Mirna Nožić

prof.dr. Senad Rahimić

prof.dr. Senad Rahimić

prof.dr. Safet Isić

prof.dr. Safet Isić

prof.dr. Mersida Manjgo

prof.dr. Mersida Manjgo

van.prof.dr. Senada Pobrić

van.prof.dr. Senada Pobrić

doc.dr. Edin Džiho

doc.dr. Edin Džiho

doc.dr. Edin Šunje

doc.dr. Edin Šunje

doc.dr. Emir Nezirić

doc.dr. Emir Nezirić

v.asist. Merima Gadara

v.asist. Merima Gadara

v.asist. Damir Špago

v.asist. Damir Špago

asist. Ammar Šabanović

asist. Ammar Šabanović

Spoljni saradnici

prof.dr. Himzo Đukić

prof.dr. Himzo Đukić

prof.dr. Jusuf Kevelj

prof.dr. Jusuf Kevelj

prof.dr. Remzo Dedić

prof.dr. Remzo Dedić

prof.dr. Dževad Zečić

prof.dr. Dževad Zečić

prof.dr. Malik Čabaravdić

prof.dr. Malik Čabaravdić

prof.dr. Radoslav Tomović

prof.dr. Radoslav Tomović

prof.dr. Alen Begović

prof.dr. Alen Begović

van.prof.dr. Daut Denjo

van.prof.dr. Daut Denjo

van.prof.dr. Vahidin Hadžiabdić

van.prof.dr. Vahidin Hadžiabdić

doc.dr. Miron Torlo

doc.dr. Miron Torlo

doc.dr. Adis Bubalo

doc.dr. Adis Bubalo

v.asist. Semir Mehremić

v.asist. Semir Mehremić

v.asist. Edin Šemić

v.asist. Edin Šemić

asist. Amar Leto

asist. Amar Leto

asist. Eminović Medžid

asist. Eminović Medžid

mr. Sead Peco

mr. Sead Peco

mr. Alen Hajdarović

mr. Alen Hajdarović

mr. Ćamil Tabaković

mr. Ćamil Tabaković

mr. Merima Ćupina

mr. Merima Ćupina

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba