Skip to the content

Oglasna tabla

Odgoda nastave Automatizacija

Obavještavaju se studenti da se predavanja i vježbe iz Automatizacije neće održati dana 22.11. i 23.11.2021.godine.Termin nadoknade bit će usaglašen na narednim vježbama. ...

Odgoda nastave Robotika

Obavještavaju se studenti da se vježbe iz Robotike neće održati dana 24.11.2021.godine.Termin nadoknade bit će usaglašen na narednim vježbama. ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Anamarije Ramljak bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                               OGLAŠAVA                                             javnu odbranu diplomskog rad ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jasmine Muhibić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                  OGLAŠAVA                                              javnu odbranu diplomskog ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Nefe Elezović bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                              OGLAŠAVA                                           javnu odbranu diplomskog rada I ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Mustafica Amile bach.mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                             OGLAŠAVA                                       javnu odbranu diplomskog rada II cik ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Palić Vedada bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                              OGLAŠAVA                                          javnu odbranu diplomskog rada II ...

Lista tema za završne radove I ciklusa studija 2021/22

Na 18. sjednici održanoj 12.10.2021. godine NNV Mašinskog fakulteta donijelo je Odluku o usvajanju tema za izradu završnog rada na I ciklusu studija. Lista tema je u prilogu. ...

Lista tema za diplomske radove II ciklusa 21/22

Na 18. sjednici održanoj 12.10.2021. godine NNV Mašinskog fakulteta donijelo je Odluku o usvajanju tema za izradu završnog rada na I ciklusu studija. Lista tema je u prilogu. ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Ammara Lavića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                          OGLAŠAVA                                 javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kan ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2021 UNMO.ba