Skip to the content

Oglasna tabla

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Amela Ajkunića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                           OGLAŠAVA                   javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidata Amela Ajkunića bach. m ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Edine Hodžić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                OGLAŠAVA                                         javnu odbranu diplomskog rada I ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidatkinje Delile Macić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                      OGLAŠAVA                                                 javnu odbranu dip ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidatkinje Amre Šuta bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                       OGLAŠAVA                                                  javnu odbranu d ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidata Arifa Ćatića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                  OGLAŠAVA                                           javnu odbranu diplomskog ra ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Hadiđe Šehić

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                          OGLAŠAVA                                                     javnu odb ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Amile Dedić

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                      OGLAŠAVA                                                 javnu odbranu dip ...

Javna obrana diplomskog rada kandidatkinje Merime Husnić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                         OGLAŠAVA                                   javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Ka ...

Javna obrana diplomskog rada kandidata Isak Amara bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                      OGLAŠAVA                                                  javnu odbranu di ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Salke Brkana bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidata Salke Brkana bach. mašinstva, pod naslovom „Provjera prelaznih (nestacionarnih) p ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2024 UNMO.ba