Skip to the content

Oglasna tabla

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Almine Prevljak bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                              OGLAŠAVA                                         javnu odbranu diplomskog rada II ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Amine Bajgorić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                   OGLAŠAVA                                            javnu odbranu diplomskog ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidatkinje Vildane Borić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                     OGLAŠAVA                                  javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandida ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidatkinje Amile Mušinović bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                         OGLAŠAVA                                   javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Ka ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidata Beća Mirsada bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                        OGLAŠAVA                                    javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Ka ...

Usvojene teme za završni rad I ciklusa (dodiplomskog) studija u akademskoj 2022/23. godini

Nastavnik Naslov teme Predmet/Studijski program prof.dr. Mirna Nožić Projektovanje tehnološkog postupka za radni predmet  D .... koji se izrađuje dubokim izvlačenjem Obrad ...

Usvojene teme za diplomski rad II ciklusa (master) studija za akademsku 2022/23. godinu

Nastavnik Naslov teme Predmet/Studijski program Prof.dr. Mirna Nožić Obradivost materijala u postupcima obrade deformisanjem Obradivost materijala deformisanjem P ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidata Adnana Mustajbegovića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                                OGLAŠAVA                                                        ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidatkinje Zalihić Sanine bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                            OGLAŠAVA                                         javnu odbranu diplomskog rada II ci ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidatkinje Ćatović Irme bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                     OGLAŠAVA                                              javnu odbranu diploms ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2023 UNMO.ba