Skip to the content

Obuke

Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru kroz Institut za mašinstvo organizuje obuke iz različitih grana mašinstva. Pored nastavnog kadra angažovanog u različitim obukama, veliki doprinos u obukama daju i stručnjaci iz prakse. Angažovani stručnjaci iz prakse kroz obuke najbolje ukazuju na spregu između naučenog i primjenjenog znanja kroz navedene obuke. Institut za mašinstvo organizuje slijedeće obuke:

Obuka i atestacija zavarivača

Obuka za rad u Catia softveru

Obuka za rad u ANSYS softveru

OBUKA ZA RAD U PIPESTRESS SOFTVERU

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba