Skip to the content

Vijesti

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluka Senata ...

Obavještenje za upis na I godinu ciklusa studija

UPIS SE MOŽE IZVRŠITI 23. i 24. 7.2020 GODINE.  KANDIDATI KOJI NISU U MOGUĆNOSTI DA IZVRŠE UPIS U NAVEDENOM PERIODU MOĆI ĆE SE UPISATI OD 24.8. DO 28.8. 2020 GODINE STUDENTI, PRILIKOM UPISA U PRVU G ...

Rang lista prijavljenih kandidata na konkurs za upis na prvu godinu I ciklusa studija

Rang lista kandidata prijavljenih na prvom uspisnom roku na I ciklus studija na Mašinskom fakultetu je data u prilogu. Termin i detalji upisa će biti naknadno objavljeni. ...

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 130-2-274 /20 od 01.07.2020. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostar ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija akademskoj 2020/2021. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 Statuta Univerziteta, te odluka Senata U ...

Aktivnosti Mašinskog fakulteta tokom vanrednog stanja

Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru se tokom perioda proglašenog vanrednog stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine uključio u akciju izrade zaštitnih vizira za medicinsko osoblje ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa ...

Obavještenje o održavanju nastavnog procesa tokom obustave

Obzirom da je odlukom Kriznog štaba ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike obustavljena nastava na svim obrazovnim ustanovama u HNK za najmanje 15 dana računajući od 13.3.2020., preporuka j ...

Obustava nastave

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je danas sastanak na kojem je, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječa ...

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ponedjeljak 02.03.2020. je neradni dan. Uposlenici Mašinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru žele svim studentima sretan 1. mart. ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2020 UNMO.ba