Skip to the content

Centar za virtualne tehnologije

Centar za virtualne tehnologije je opremljen računarskom opremom za 3D modeliranje i analizu, 3D skenerom, 3D printerom. Na usluzi je studentima za izrade završnih i diplomskih radova, ali i u bliskoj sprezi sa privrednim subjektima kroz aktivnosti:

  • 3D skeniranje
  • Reinžinjering
  • 3D modeliranje
  • Obuke u softverima za modeliranje i analizu

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba