Skip to the content

II Ciklus

II ciklus

II ciklus studija na Mašinskom fakultetu se organizuje u trajanju od dvije godine (120 ECTS). Ponuda studijskih programa se uglavnom naslanja na studijske programe prvog ciklusa, gdje studenti imaju mogućnost da nastave svoj dosadašnji studij na istom studijskom programo kao na prvom ciklusu. Na studiju II ciklusa angažovan je i određeni broj nastavnog kadra zaposlenog u privredi, gdje se pravi sprega praktičnog rada sa teoretskim znanjima.

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba