Skip to the content

III Ciklus - Politehnika

Doktorski studij "Politehnika“ organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić“ za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).
Nosioci i izvođači programa su tri tehnička fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić“ u Mostaru:
  • Građevinski fakultet,
  • Mašinski fakultet,
  • Fakultet informacijskih tehnologija 
  • sa svojim nastavnim i naučno-istraživačkim organizacionim jedinicama:
  •  katedrama,
  •  Zavodom za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta,
  •  Institutom Mašinskog fakulteta,
  •  Institutom za softverski inženjering "Safet Krkić“.

 

Doktorski studij "Politehnika“ nudi studentima precizno strukturirano obrazovanje, uključujući obavezne predmete koji studentu daju solidnu naučnu podlogu, bavljenje istraživačkim radom na nivou međunarodne konkurentnosti uz kvalitetno mentorsko vođenje, te mogućnost razvoja vještina prijenosa znanja mogućim angažmanom na univerzitetskim studijskim programima, uključivanjem u naučno-istraživačke i nastavne seminare koje organizuju Fakulteti ili učešćem na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Univerzitet "Džemal Bijedić“ u Mostaru ima potpisane ugovore i uhodanu dugogodišnju naučno-nastavnu saradnju s univerzitetima u državi i inostranstvu (Univerzitet Samsun, Akdeniz Univerzitet u Antaliji, Ruhr-Univerzitet Bochum, Univerzitet Gliwice Poljska, Univerzitet Kiril i Metodij Skopje, Univerzitet Lleida, Španija, Univerzitet Paderborn, Njemačka, Univerzitet FH JOANNEUM, Graz, Austrija... ).

Osnovni cilj doktorskog studija je da studentima omogući djelotvorno obrazovanje kroz provođenje originalnog naučno-istraživačkog rada. Završetkom studija student postaje doktor tehničkih nauka i osposobljen je za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih koncepata i razvoj novih metodoloških postupaka u naučnim granama relevantnim za odabranu oblast. Student je isto tako osposobljen za samostalan napredan naučno-istraživački i stručni rad u modeliranju, proračunavanju, analizi i projektovanju sistema u tim naučnim granama.

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba