Skip to the content

Kako studirati na Mašinskom fakultetu u Mostaru?

Praktična nastava studenata
Praktična nastava studenata

Mašinski fakultet u Mostaru nastavu organizuje prema Bolonjskim principima u tri ciklusa studija. Prvi ciklus studija traje 3 godine u ekvivalentu od 180 ECTS bodova. Upis na prvi ciklus studija zahtjeva završenu četverogodišnju srednju školu, gdje se pri upisu vrši bodovanje ukupnog uspjeha, te ostvarenog uspjeha iz predmeta matematike i fizike. Upis na više cikluse studija zahtjeva završen prethodni ciklus studija sa određenim preduslovima.

I ciklus

I ciklus

3 godine (180 ECTS bodova)

II ciklus

II ciklus

2 godine (120 ECTS bodova)

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba