Skip to the content

Projekti

Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je kroz svoj rad učestvovao u brojnim projektima sa različitom tematikom, od naučno-istraživačkih do capacity building projekata. U nastavku je dat kratak pregled nekih od projekata gdje je učesnik bio i Mašinski fakultet Mostar.

"Dokvalifikacija mladih bosanskohercegovačkih inženjera iz oblasti modernih sofverskih aplikacija” je projekat koji se realizuje na osnovu ugovora o razvojnom partnerstvu između Deutsche Gesellschft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - njemačke vladine razvojne agencije i kompanije BerDiz Consulting AB (d.o.o.) Göteborg, a u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić” Mostar i Strojarskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru.

Cilj projekta je unapređenje dostupnosti znanja i informacija iz oblasti modernih softverskih aplikacija za mlade inženjere na završnim godinama studija. Kroz ovu jedinstvenu stručnu obuku studenti znatno unapređuju svoje znanje iz osnovnih tehničkih oblasti koje su stekli tokom svog studiranja.

Na ovaj način oni se aktivno pripremaju za svoje buduće radno mjesto, povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada i postaju mnogo spremniji za riješavanje realnih inženjerskih problema koje ih očekuju nakon završetka studija.

U okviru projekta "Dokvalifikacija mladih bosanskohercegovačkih inženjera iz oblasti modernih sofverskih aplikacija” studenti se obučavaju za rad sa modernim sofverskim alatima ANSYS i PIPESTRESS.

ANSYS je inženjerski simulacijski softver koji pomaže inženjerima da unaprijed provjere da li je konstrukcija njihovog novog dizajna dovoljno čvrsta i sigurna za korištenje, bez potrebe za izradom više prototipova, čime se uveliko štedi vrijeme i novac. Koristi se od strane inženjera širom svijeta u gotovo svim područjima inženjeringa od klasičnog mašinstva/strojarstva do aeronautike, automobilizma, biomedicine, građevinarstva, elektronike, teške opreme i mašina/strojeva, mikroelektromehaničkih sistema/sustava.

PIPESTRESS je inženjerski softver namjenjen dizajniranju i proračunu cijevnih sistema u naftnoj, gasnoj, nuklearnoj, hemijskoj i petrohemijskoj industriji te različitim energetskim postrojenjima.  

Omogućava inženjerima da dizajniraju i analiziraju kompleksne cijevne sisteme namjenjene raznim tehnološkim procesima i izložene različitim opterećenjima tokom ekspolatacije.

Nakon jedinstvene stručne obuke studenti će biti osposobljeni za rad sa softverima koje koriste inženjeri u industrijski razvijenim zemljama svijeta i bez kojih je danas nezamisliv rad i razvoj u oblasti modernog strojarstva/mašinstva.

Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" Mostar učestvuje kao projektni partner u EUREKA projektu - Optimal welding parameters of SA 387 Gr. 91 thick steel plates in corrosive environment.
Koordinator projekta R Srbije: dr. sc. Meri Burzić sa  University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, sa partnerima BASKET d.o.o., Užice, MTK Metal-Komerc d.o.o., Bela Zemlja,
Kordinator projkta BiH:  dr.sc. Mersida Manjgo sa University Džemal Bijedić of Mostar, Mechanical Faculty, sa partnerom BEKTO PRECIZA d.o.o., Goražde.
Cilj projekta je  definisanje optimalnih parametra zavarivanja legiranog Cr-Mo čelika,  koji treba da omoguće izradu koroziono postojanih zavarenih spojeva i spojeva gdje je prisustvo zavarivačkih greški i prslina svedeno na minimum. Takođe, u fazi projektovanja zbog izrazito dobrih mehaničkih osobina, kao i otpornosti na prisustvo i propagaciju prsline u eksploatacionim uslovima, njegovom primjenom ostvariće se  značajna ušteda u materijalu kao i značajno smanjenje opasnosti od loma.
Projekat će se provodi u periodu 2016 -2018.godina.
Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" Mostar učestvuje kao projektni partner u TEMPUS projektu „Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries" – RESI.
Partnerski univerziteti na projektu su:
- Universität Hohenheim (UHOH),
- Universität Stuttgart (USTUT),
- University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU),
- Technical University of Sofia (TUS),
- University of Technology in Bratislava (STU),
- Agriculture University of Tirana (AUT),
- Polytechnic University of Tirana (PUT),
- University of Montenegro (UNME),
- University of Zenica (UNZE).

Projekat se provodi u zadnje tri godina, a završava se u 12. mjesecu 2016. godine. Ciljevi projekta su višestruki: uvođenje novog Master studija (II ciklus) „Obnovljivi izvori energije" na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" Mostar (kao i sličnih studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Tirani, Albanija i Podgorici, Crna Gora) nabavka opreme potrebne za nastavu i laboratorijski rad na studiju i Fakultetu, nabavka potrebne literature, razmjena studenata sa partnerskim univerzitetima iz EU, kontrola i unapređenje kvaliteta nastave itd.
Projektom je otvoren novi studijski program „Obnovljivi izvori energije" - master studij (II ciklus) koji je prve studente upisao 2015/16. akademske godine. Na studiju, osim domaćih, predaju i gostujući profesori sa više fakulteta, a najviše sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

U okviru projekta, osim nabavljene potrebne literature za Univerzitetsku biblioteku, koju će koristiti studenti, nabavljena je i vrlo vrijedna oprema. To je veći broj stolnih i prenosnih kompjutera, smart uređaji, laboratorija za geotermalnu energiju sa svom opremom, laboratorija za solarnu energiju sa svom opremom, razglas za učionice, kao i druga slična oprema.

U ovom projektu naši studenti su bili na studijskom boravku u:
- University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Austria
- Technical University of Sofia (TUS), Bugarska,
- University of Technology in Bratislava (STU), Slovačka,
- kao i na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Mašinski fakultet Mostar je u ovom projektu imao višestruku korist, a osoblje Fakulteta je proširilo mrežu saradnje i priliku za nove projekte.

 

Mašinski fakultet Mostar je uspješno proveo projekat "Obnavljanje IT učionice za kompjuterom podržanu proizvodnju” koji je finansirala Češka razvojna agencija preko Ambasade Republike Češke. Projektom je nabavljena najsavremenija informatička oprema u vidu personalnih kompjutera i printera. Ova oprema je zamjenila devet godina staru opremu, koja nije mogla za dovoljiti potrebe savremenih softvera iz oblasti inžinjerstva.
Učionica sa tako savremenom opremom sada daje neophodne preduslove za sticanje kompetencija savremenih inžinjera mašinstva koji se tu obrazuju, pogotovo na odsjeku Kompjuterski inžinjering, za koji redovno vlada veliki interes maturanata pri upisu na Fakultet.
Osim odsjeka Kompjuterski inžinjering Mašinski fakultet u Mostaru nudi i odsjeke Dizajn proizvoda, Energetski i Saobraćajni.
Svećano otvaranje IT učionice je upriličeno 11.06.2013.god. u prizemlju nove zgrade Mašinskog fakulteta u Univerzitetskom kampusu. IT učionicu je svečano otvorio ambasador Republike Češke u BiH Njegova Ekselencija Tomáš Szunyog.

 

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2019 UNMO.ba