Skip to the content

Projekti

Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je kroz svoj rad učestvovao u brojnim projektima sa različitom tematikom, od naučno-istraživačkih do capacity building projekata. U nastavku je dat kratak pregled nekih od projekata gdje je učesnik bio i Mašinski fakultet Mostar.

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba