Skip to the content

Energetika

Energetika

Energetski smjer na Mašinskom fakultetu u Mostaru pokrenut je iz potrebe hercegovačke regije za kadrovima koji će jačati energetski sektor, a posebno eksploataciju obnovljivih izvora energije kojima obiluje ova regija. Od samog nastanka, Energetika na Mašinskom fakultetu je privukla veliki broj studenata koji su prepoznali značaj ove privredne grane.

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba