Skip to the content

Dekani fakulteta

prof.dr. Nazif Hadžiomerović (1959.-1967.)

prof.dr. Nazif Hadžiomerović (1959.-1967.)

prof.dr. Dušan Petrović (1967.-1969.)

prof.dr. Dušan Petrović (1967.-1969.)

prof.dr. Muhamed Voljevica (1969.-1973.)

prof.dr. Muhamed Voljevica (1969.-1973.)

prof.dr. Nikola Sedlar (1973.-1974.)

prof.dr. Nikola Sedlar (1973.-1974.)

prof.dr. Ivan Salai (1974.-1975.)

prof.dr. Ivan Salai (1974.-1975.)

doc.dr. Đuro Maričić (1975.-1977.)

doc.dr. Đuro Maričić (1975.-1977.)

van.prof.dr. Božo Ćorić (1977.-1981.)

van.prof.dr. Božo Ćorić (1977.-1981.)

doc.dr. Omer Pašić (1981.-1983.)

doc.dr. Omer Pašić (1981.-1983.)

van.prof.dr. Vojo Višekruna (1983.-1987.)

van.prof.dr. Vojo Višekruna (1983.-1987.)

van.prof.dr. Zdenko Kordić (1987.-1989.)

van.prof.dr. Zdenko Kordić (1987.-1989.)

prof.dr. Himzo Đukić (1989.-1992.)

prof.dr. Himzo Đukić (1989.-1992.)

prof.dr. Stefan Sunarić (1994.-1997.)

prof.dr. Stefan Sunarić (1994.-1997.)

van.prof.dr. Fuad Ćatović (1997.-1999.)

van.prof.dr. Fuad Ćatović (1997.-1999.)

doc.dr. Sead Pašić (1999.-2001.)

doc.dr. Sead Pašić (1999.-2001.)

van.prof.dr. Jusuf Kevelj (2001.-2007.)

van.prof.dr. Jusuf Kevelj (2001.-2007.)

van.prof.dr. Smail Klarić (2007.-2009.)

van.prof.dr. Smail Klarić (2007.-2009.)

doc.dr. Senad Rahimić (2009.-2011.)

doc.dr. Senad Rahimić (2009.-2011.)

doc.dr. Mersida Manjgo (2011.-2012.)

doc.dr. Mersida Manjgo (2011.-2012.)

doc.dr. Daut Denjo (2012.-2014.)

doc.dr. Daut Denjo (2012.-2014.)

van.prof.dr. Safet Isić (2014.-2020.)

van.prof.dr. Safet Isić (2014.-2020.)

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba