Skip to the content

Kompjuterski inžinjering II ciklus

Kompjuterski inžinjering

Kompjuterski inžinjering kao smjer na Mašinskom u Mostaru egzistira od 2000/2001 akademske godine. Prateći zahtjeve tržišta, Kompjuterski inžinjering mašinskom inžinjeru pruža edukaciju sa naglaskom na primjeni računara i računarskih sistema u projektovanju, kontroli i analizi mašinskih sistema.

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2023 UNMO.ba