Skip to the content

Upis prijavljenih kandidata na prvom upisnom roku - Obavještenje za kandidate koji su primljeni na smjerove Dizajn proizvoda i Energetika


Obavještavaju se svi kandidati koji su se prijavili na prvom upisnom roku, na smerove Dizajn proizvoda i Energetika, da mogu izvršiti na Fakultet. Rok za upis je do 30.8.2019 godine.

Kandidati koji su se prijavili na smjer Kompjuterski inžinjering, a nisu se upisali do 17.7. trebaju izvršiti upis najkasnije do 30.8.2019. godine


STUDENTI PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLIJEDEĆE:

REDOVNI STUDENTI:
1. UPLATNICU NA IZNOS OD 200 KM - UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO
RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098 (SVRHA: M1101 UPIS U PRVI
SEMESTAR)

2. UPLATNICU NA IZNOS OD 40 KM (SVRHA: M2101, M2102, M2103
KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,UNIJA STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE)
UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA
BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

3. 2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

4. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U ZGRADI REKTORATA)

5. LJEKARSKO UVJERENJE

VANREDNI STUDENTI:
1. UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM (SVRHA: M1306 UPIS U PRVU GODINU)
UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

2. UPLATNICU NA IZNOS OD 40 KM (SVRHA: M2101, M2102, M2103 KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, UNIJA
STUDENATA,NAKNADA ZA ODRŽAVANJE) UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA
BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

3. 2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

4. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U ZGRADI REKTORATA)

5. LJEKARSKO UVJERENJE

 

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba