Skip to the content

Vijesti

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru 2019/20 na univerzitetima u Italiji

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i administrativno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uni ...

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Leonu u ljetnom semestru 2019/20

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta, kao i stalno uposleno akademsko i administrativno osoblje. Aplicirati se može na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu a ...

Rang lista primljenih kandidata na drugom upisnom roku i obavještenje za upis

OBAVJEŠTENJE O UPISU U AKADEMSKU 2019/20 GODINU                                                          I CIKLUS - II UPISNI ROK   UPISNI ROK TRAJATI ĆE U PERIODU   OD 18.9.2019. DO 27.9.2019. GOD ...

Konkurs za izbore u zvanja

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 1987/19 od 29.08.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisuje                                  KONKURS za izbor u zvanje: - saradn ...

Upis prijavljenih kandidata na prvom upisnom roku - Obavještenje za kandidate koji su primljeni na smjerove Dizajn proizvoda i Energetika

Obavještavaju se svi kandidati koji su se prijavili na prvom upisnom roku, na smerove Dizajn proizvoda i Energetika, da mogu izvršiti na Fakultet. Rok za upis je do 30.8.2019 godine. Kandidati koji s ...

Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu - drugi upisni rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1896/19, 1 ...

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na 1. godinu studija na Mašinskom fakultetu

Na 8. sjednici naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru usvojena je rang lista prijavljenih studenata za upis na prvu godinu studija. Studenti su rangirani p ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu akademske 2019/2020 godine

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata U ...

Završna izložba projekta European Global Product Realisation (EGPR 2019)

U ponedjeljak, 17.6.2019. je održana finalna izložba projekta European Global Product Realisation - EGPR 2019 u sklopu njegove završne sedmice čiji je domaćin Mašinski fakultet, a tokom kojeg su stude ...

EGPR 2019

Večerom dobrodošlice je večeras (nedjelja, 9.6.2019.) počela završna sedmica projekta European Global Product Realisation (EGPR 2019) čiji je domaćin Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2019 UNMO.ba