Skip to the content

Erasmus+: Poziv za razmjenu studenata

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i administrativno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2019/20.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetima, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Univerzitet u Ankoni – poljoprivreda, prirodne nauke, biznis i administracija, građevina, mašinstvo i IT - studenti prvog i drugog ciklusa (3), nastavno osoblje (1) i administrativno osoblje (1)

Univerzitet u Granadi - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (2)

Univerzitet u Bolonji - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Bolonji koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (1), nastavno osoblje (1)

Univerzitet nauke i tehnologije u Vroclavu - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (1)

Karl Francens Univerzitet u Gracu - sve oblasti koje se izučavaju na Karl Francens Univerzitetu u Gracu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – nastavno osoblje (1) administrativno osoblje (1).

Jildirim Bajezit Univerzitet u Ankari – jezici, IT, građevina, mašinstvo, pravo, ekonomija, jezici, historija, psihologija – studenti prvog ciklusa (3), nastavno osoblje (1) administrativno osoblje (1)

Silesian Univerzitet nauke i tehnologije – hemija, mašinstvo, građevina, IT – studenti prvog ciklusa (2)
Napomena: Razmjena studenata mašinstva se može obaviti na svim gore navedenim univerzitetima.


Svi zainteresovani studenti, nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 26.02.2019.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba