Skip to the content

Konkurs za izbore u zvanja

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 1987/19 od 29.08.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisuje


                                 KONKURS za izbor u zvanje:


- saradnik za područje Tehničke nauke, polje Mašinstvo, grana Procesno-energetsko mašinstvo na Mašinskom fakultetu - 1 izvršilac.


- saradnik za područje Tehničke nauke, polje Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana Tehnička mehanika na Mašinskom fakultetu– 1 izvršilac.

 

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave u sljedećem dokumentu:

 

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba