Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Leonu u ljetnom semestru 2019/20

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta, kao i stalno uposleno akademsko i administrativno osoblje.

Aplicirati se može na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente je 6, kvota za nastavno osoblje je 1 dok je kvota za administrativno osoblje 1.

Zainteresovani studenti, nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Leonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Za dodatne informacije možete se obratiti fakultetskom koordinatoru doc.dr. Emiru Neziriću.

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Korisni linkvi: www.studyinleon.es i www.unileon.es/internacional

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 05.10.2019. godine.

Ostali pozivi će biti naknadno objavljeni.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2019 UNMO.ba