Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 130-2-274 /20 od 01.07.2020. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na mandatni period od četiri godine. Tekst konkursa je objavljen u prilogu.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba