Skip to the content

Obavještenje za upis na I godinu ciklusa studija

UPIS SE MOŽE IZVRŠITI 23. i 24. 7.2020 GODINE. 

KANDIDATI KOJI NISU U MOGUĆNOSTI DA IZVRŠE UPIS U NAVEDENOM PERIODU MOĆI ĆE SE UPISATI
OD 24.8. DO 28.8. 2020 GODINE

STUDENTI, PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU, POTREBNO JE DA DOSTAVE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLJEDEĆE:

REDOVNI STUDENTI:

1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U ZGRADI REKTORATA)

2. 2 SLIKE FORMATA 4X6 ( ZA INDEKS I DOSIJE)

3. LJEKARSKO UVJERENJE

4. UPLATNICU NA IZNOS OD 200 KM
UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098
(SVRHA: M1101 UPIS U I SEMESTAR)

5. UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM
SVRHA DOZNAKE : M2101, M2102, M2103, M2104 – korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata, naknada za održavanje zgrade, korištenje informacionog sistema
UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE KONTAKTIRATI STUDENTSKU SLUŽBU NA TELEFON BROJ 036/571-258


Obavezno na uplatnicama napisate gore navedene šifre.
Kompletirane dokumente predati u studentsku službu.

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba