Skip to the content

Obavještenje o načinu upisa na I godinu Master studija

Uspi se može izvršiti izvršiti do 27.11.2020. 

 

PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA KANDIDATI DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLJEDEĆE:

 

REDOVNI STUDENTI:

  1.    INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI REKTORATA)

  2.     2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  3.     LJEKARSKO UVJERENJE

  4.       POPUNITI OBRAZAC ZA IZBORNE PREDMETE (OBRAZAC SE MOŽE BESPLATNO PREUZETI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  5.    UPLATNICU NA IZNOS OD 400 KM

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098 (SVRHA: M1501 UPIS U I SEMESTAR)  

  6.     UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM

- SVRHA: M2101 KORIŠTENJE BIBLIOTEKE;

- SVRHA: M2102 ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA;

- SVRHA: M2103NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA

- SVRHA: M2104 NAKNADA ZA KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA

NAPOMENA: Naknada za korištenje Biblioteke, članstvo u Uniji studenata , održavanje zgrade i inventara i korištenje Informacionog sistema u zbiru iznosi 70KM. Navedeni iznos možete uplatiti na jednoj uplatnici, gdje u rubrici Svrha navedite šifre uplata, a uplata se vrši na žiro račun Univerziteta.

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

                         

VANREDNI STUDENTI:

  1.    INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI REKTORATA)

  2.    2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  3.    LJEKARSKO UVJERENJE

  4.    POPUNITI OBRAZAC ZA IZBORNE PREDMETE (OBRAZAC SE MOŽE BESPLATNO PREUZETI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  5.    UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM  (SVRHA: M1601 UPIS U I GODINU)

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

 6.     UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM

SVRHA: M2101 KORIŠTENJE BIBLIOTEKE;

SVRHA: M2102 ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA;

- SVRHA: M2103NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA

SVRHA: M2104 NAKNADA ZA KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA

NAPOMENA: Naknade za korištenje Biblioteke, članstvo u Uniji studenata , održavanje zgrade i inventara i korištenje Informacionog sistema u zbiru iznosi 70KM. Navedeni iznos možete uplatiti na jednoj uplatnici, gdje u rubrici Svrha navedite šifre uplata, a uplata se vrši na žiro račun Univerziteta.

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba