Skip to the content

Sastanak sa studentima zainteresovanim za upis na Master studij na Mašinskom fakultetu

Studenti zainteresovani za upis na Master studij na Mašinskom fakultetu UNMO pozivaju se na informativni sastanak sa rukovodstvom Fakulteta u četvrtak, 13.10.2022. sa početkom u 12:00 (Učionica 4), gdje će dobiti informacije o početku nastave na Master studiju, izbornim predmetima, upisu i ostalim detaljima vezanim za nastavni proces.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2022 UNMO.ba