Skip to the content

Poziv studentima za učešće u projektu EGPR2019

Obavještavamo studente bachelor i master studija da su u toku prijave za učešće u projektu razvoja novog proizvoda (EGPR – European Global Product Realization) u saradnji sa City univerzitetom u Londonu, te BME univerzitetom u Mađarskoj. Naime, u okviru ovog projekta studenti rade na rješavanju konkretnih zadataka datih od strane firme koja je partner (obzirom da se EGPR projekat odvija dugi niz godina, partner firme se mijenjaju iz godine u godinu zavisno od postavljenih zadataka). Razvoj projekta je koncipiran na način da se formiraju grupe studenata sa različitih fakulteta te, koristeći sisteme komunikacije koje smatraju prihvatljivim, rade na rješavanju postavljenih zadataka. U okviru EGPR projekta studenti, nakon što dobiju zadatak, pristupaju istraživanju tržišta, pronalaze odgovarajuća rješenja, pristupaju izradi virtualnog prototipa te, u okviru završne faze projekta, izrađuju stvarni prototip na osnovu kreiranog modela.

Industrijski partner za EGPR 2019 projekat je firma Masterwerk - https://www.masterwerk.eu/en/.

Naš fakultet je izabran kao domaćin EGPR 2019 projekta. Ponuđene teme za projekat su:
· Innovative solutions for hands free operations of the doors,
· Modular System Car Ports with add on's charged by solar power,
· Increase business opportunities of Masterwerk with innovative solutions for automatization of industrial facilities.

Više o EGPR projektu možete pogledati na slijedećem linku: https://www.city.ac.uk/egpr

Zainteresovani studenti mogu poslati prijave na mail: amar.leto@unmo.ba.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba