Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata II ciklusa na KU Leuven (Belgija)

Biblioteka KU Leuven

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i administrativno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa KU Leuven u zimskom semestru akademske 2019/20.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su građevina i mašinstvo. Kvota za studente je 2 studenta drugog ili trećeg ciklusa a kvota za administrativno osoblje je 1.

Studenti koji žele raditi diplomski rad na istituciji domaćinu imaju prednost.

Svi zainteresovani studenti i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na KU Leuven treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Link za KU Leuven iiw.kuleuven.be/english

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 22.02.2019.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba