Skip to the content

Dodjela dekanove nagrade u akademskoj 2017/2018 godini

U učionici 6 Mašinskog fakulteta je u utorak, 28.5.2019. izvršena dodjela Dekanove nagrade za akademsku 2017/2018 godinu. Nagrada je dodjeljena studentima sa najboljim prosjekom, i to osam studenata I ciklusa i dva studenta drugog ciklusa. Nagrada je dodjeljena slijedećim studentima:

I ciklus:

Almedin Bajramović - 9,45
Arnel Maksumić - 9,18
Husein Imamović - 8,91
Nefa Elezović - 8,80
Mirsad Beća - 8,70
Lejla Mezit - 8,45
Tarik Balić - 8,30
Ajla Džiho - 8,27

II ciklus:

Enis Rahić - 9,50
Nemanja Šupljeglav - 9,33

Nagrađenim studentima čestitamo uz želju za uspjehom u budućoj karijeri.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba