Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 2572/19 od 04.11.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisuje

                                                                 KONKURS

za (re)izbor nastavnika/saradnika na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru (Mašinski fakultet):

  • redovni profesor(redovno napredovanje) za područje Tehničke nauke, polje Tehničke i interdisciplinarne tehničke nauke, grana Tehnička mehanika – 1 izvršilac,
  • saradnik za područje Tehničke nauke, polje Mašinstvo, grana Procesno – energetsko mašinstvo - 1 izvršilac.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz“ i web stranice Univerziteta.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba