Skip to the content

Rang lista primljenih kandidata na drugom upisnom roku i obavještenje za upis

                                 OBAVJEŠTENJE O UPISU U AKADEMSKU 2019/20 GODINU

                                                         I CIKLUS - II UPISNI ROK

 

UPISNI ROK TRAJATI ĆE U PERIODU   OD 18.9.2019. DO 27.9.2019. GODINE

 

STUDENTI PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLIJEDEĆE:

 

 

REDOVNI STUDENTI:

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 200 KM - UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO

          RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA

          1610200000291098 (SVRHA: M1101 UPIS U I SEMESTAR)  

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 40 KM (SVRHA: M2101, M2102, M2103

            KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,UNIJA STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE) 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA

 1. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031
 2. 2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)
 3. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI

            REKTORATA)

 1. LJEKARSKO UVJERENJE

 

 

  REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI:

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM - UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO

          RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA

          1610200000291098 (SVRHA: M1206 UPIS U I SEMESTAR)  

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 40 KM (SVRHA: M2101, M2102, M2103

            KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,UNIJA STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE) 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA

 1. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031
 2. 2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)
 3. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI

            REKTORATA)

 1. LJEKARSKO UVJERENJE

 

        

VANREDNI STUDENTI:

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM (SVRHA: M1306 UPIS U I GODINU)

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 40 KM  (SVRHA: M2101, M2102, M2103

            KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,  UNIJA STUDENATA,NAKNADA ZA ODRŽAVANJE) 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA

 1. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031
 2. 2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)
 3. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI

            REKTORATA)

 1. LJEKARSKO UVJERENJE

 

Rang lista primljenih studenata je u prilogu.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba