Skip to the content

Obavještenje o održavanju nastavnog procesa tokom obustave

Obzirom da je odlukom Kriznog štaba ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike obustavljena nastava na svim obrazovnim ustanovama u HNK za najmanje 15 dana računajući od 13.3.2020., preporuka je da se po mogućnosti ne zaustavlja nastavni proces. Za vrijeme trajanja obustave nastavni proces će se odvijati na slijedeće načine:

  1. Online predavanja uživo putem SKYPE, Timewiever, Zoom ili neke druge prikladne aplikacije. Termini za online predavanja će se koristiti prema važećem rasporedu kako bi se izbjegla preklapanja,
  2. Video predavanja i vježbe koje će biti postavljene kao nastavni materijal na e.unmo.ba,
  3. Radni materijali sa predavanja ili vježbi koje će biti postavljene preko e.unmo.ba kao nastavni materijal,
  4. Prezentacije sa predavanja po potrebi možete proširene sa dodatnim pojašnjenjima.
  5. Konsultacije putem e-maila.
  6. ili neki drugi prikladan vid prenošenja znanja.

Nastava će se odvijati na jedan ili više navedenih načina.

Ako nastava se ne bude odvijala na neki od predviđenih načine bit će nadoknađena i nakon ponovnog uspostavljenja redovne nastave. Obavještenja studentima o načinu izvođenja i praćenja nastave za pojedine predmete bit će poslana putem e.unmo.ba sistema.
Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba