Skip to the content

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata Univerziteta broj: 101-631/20 od 27.2.2020. godine, 101-875/20, 101-876/20 od 3.4.2020. godine i 101-967/20 od 4.5.2020. godine Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

KONKURS

za izbor u zvanje

 

- nastavnika u zvanje redovnog profesora (redovno napredovanje), za naučno područje: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Mašinske konstrukcije - 1 izvršilac;

- saradnika u zvanje višeg asistenta (redovno napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za naučno područje: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Mašinske konstrukcije - 2 izvršioca.

​Više informacija na www.unmo.ba.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba