Skip to the content

Rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija

Na sjednici Naučno nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta usvojena je Rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija za akademsku 2020/21. godinu. Rang lista je u prilogu. 

Na objavljenu listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba