Skip to the content

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I GODINU  I CIKLUSA STUDIJA (2. upisni rok)

UPIS SE MOŽE IZVRŠITI OD 28.09. DO 02.10.2020 GODINE

 STUDENTI, PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU, POTREBNO JE DA DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLJEDEĆE:

REDOVNI STUDENTI:

  1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U ZGRADI   REKTORATA)
  2. 2 SLIKE FORMATA 4X6 ( ZA INDEKS I DOSIJE)
  3. LJEKARSKO UVJERENJE
  4. UPLATNICU NA IZNOS OD 200 KM

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

(SVRHA: M1101 UPIS U I SEMESTAR)

     6.  UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM

SVRHA DOZNAKE : M2101, M2102, M2103, M2104 – korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata, naknada za održavanje zgrade, korištenje informacionog sistema

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

 

VANREDNI STUDENTI:

  1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI   REKTORATA)
  2. 2 SLIKE FORMATA 4X6 ( ZA INDEKS I DOSIJE)
  3. LJEKARSKO UVJERENJE
  4. UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

(SVRHA: M1306 UPIS U I SEMESTAR)

    6. UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM

SVRHA DOZNAKE : M2101, M2102, M2103, M2104 – korištenje biblioteke, članstvo u

Uniji studenata, naknada za održavanje zgrade, korištenje informacionog sistema

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA   1610200000290031

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE KONTAKTIRATI STUDENTSKU SLUŽBU NA TELEFON BROJ 036/571-258

Obavezno na uplatnicama napisate gore navedene šifre.

Kompletirane dokumente predati u studentsku službu.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2020 UNMO.ba