Skip to the content

I CIKLUS - OBAVJEŠTENJE O OBNOVI I UPISU U NAREDNU GODINU

I CIKLUS - OBAVJEŠTENJE

O OBNOVI I UPISU U NAREDNU GODINU

 

STUDENTI MOGU IZVRŠITI OBNOVU I UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA U AK. 2022/23. U PERIODU OD 26.9. DO 30.9. 2022. GODINE

 

PREMA ODLUCI SENATA BR.101-2624/22 OD 01.09.2022.G. DEFINISANO JE DA STUDENT MOŽE PRENIJETI U SLJEDEĆU GODINU STUDIJA NAJVIŠE TRI (3 ) NEPOLOŽENA PREDMETA IZ PRETHODNIH GODINA STUDIJA

USLOV ZA UPIS U VIŠU GODINU JE:

SA I NA  II  7 POLOŽENIH PREDMETA

SA II NA III 17 POLOŽENIH PREDMETA

 

REDOVNI STUDENTI KOJI SU STEKLI USLOV ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA TREBAJU PREDATI:

 1. POPUNJEN OBRAZAC ZA UPIS (MOŽE SE KUPITI U

    STUDENTSKOJ SLUŽBI- 3KM)

 1. INDEKS
 2. UPLATNICU NA IZNOS OD 200 KM - UPLATU IZVRŠITI

    NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG  FAKULTETA  BR. ŽIRO

    RAČUNA 1610200000291098 (SVRHA: M1102 UPIS )

 1. UPLATNICU ZA PREDMETE KOJE PRENOSE U NAREDNU

    AKADEMSKU GODINU (80 KM PO PRENESENOM PREDMETU)–

    UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA

 1. ŽIRO RAČUNA1610200000291098 (SVRHA: M1102 PRENESENI

    PREDMETI)  

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 70KM U SVRHU DOZNAKE: M2101, M2102, M2103, M2104 ZA KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, UNIJE STUDENATA, NAKNADE ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA,

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA  BROJ 1610200000290031

 

 

REDOVNI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU

OBNOVA ZA REDOVNOG STUDENTA IZNOSI 400KM+80KM ZA SVAKI NEPOLOŽENI PREDMET (MAKSIMALNI IZNOS PO OVOM OSNOVU – 800KM)

 

 1. POPUNJEN OBRAZAC ZA UPIS (MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ

   SLUŽBI- 3KM)

 1. INDEKS
 2. UPLATNICU NA IZNOS OD 200 KM - UPLATU IZVRŠITI

    NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG  FAKULTETA  BR. ŽIRO

    RAČUNA 1610200000291098 (SVRHA: M1104)

 1. 4. UPLATNICU ZA PREDMETE KOJE PRENOSE U NAREDNU

    AKADEMSKU GODINU (80 KM PO PRENESENOM PREDMETU-

    MAKSIMALNI IZNOS KOJI STUDENT MOŽE PLATITI PO OVOM

    OSNOVU JE 400 KM) UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN

    MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

    (SVRHA: M1104 PRENESENI PREDMETI)

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 70KM U SVRHU DOZNAKE: M2101, M2102, M2103, M2104 ZA KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, UNIJE STUDENATA, NAKNADE ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA,

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA  BROJ 1610200000290031

 

 

 

 

VANREDNI STUDENTI KOJI SU STEKLI USLOV ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA TREBAJU PREDATI:

 1. POPUNJEN OBRAZAC ZA UPIS (MOŽE SE KUPITI U

    STUDENTSKOJ SLUŽBI- 3KM)

 1. INDEKS
 2. UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM UPLATU IZVRŠITI NA

   ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO

   RAČUNA1610200000291098 (SVRHA: M1307 UPIS U 2 ILI 3

   GODINU)

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 70KM U SVRHU DOZNAKE: M2101, M2102, M2103, M2104 ZA KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, UNIJE STUDENATA, NAKNADE ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA,

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA  BROJ 1610200000290031

 

 

VANREDNI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU TREBAJU PREDATI:

 1. POPUNJEN OBRAZAC ZA UPIS (MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ

    SLUŽBI- 3KM)

 1. INDEKS
 2. UPLATNICU NA IZNOS OD 200 KM (UKUPAN IZNOS UPISNINE JE 400KM)

    UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR.

    ŽIRORAČUNA1610200000291098 (SVRHA: M1309 UPIS U 1 ILI 2

    GODINU)

 1. UPLATNICU ZA PREDMETE KOJE PRENOSE U

    NAREDNU AKADEMSKU GODINU (80 KM PO PRENESENOM

    PREDMETU-MAKSIMALNI IZNOS KOJI STUDENT MOŽE PLATITI

    PO OVOM OSNOVU JE 1200 KM)

    UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA

 1. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098 (SVRHA: M1309 PRENESENI

    PREDMETI)

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 70KM U SVRHU DOZNAKE: M2101, M2102, M2103, M2104 ZA KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, UNIJE STUDENATA, NAKNADE ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA,

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA  BROJ 1610200000290031

 

OBAVEZNO NA UPLATNICAMA UPISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2022 UNMO.ba