Skip to the content

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U DRUGOM UPISNOM ROKU

UPISNI ROK TRAJATI ĆE U PERIODU OD 26.09. DO  30.09.2022. g.

 

STUDENTI, PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU, POTREBNO JE DA DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLJEDEĆE:

 

REDOVNI STUDENTI:

 

  1. INDEKSSA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U ZGRADI   REKTORATA)
  2. 2 SLIKE FORMATA 4X6 ( ZA INDEKS I DOSIJE)
  3. LJEKARSKO UVJERENJE
  4. UPLATNICU NA IZNOS OD 200KM

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

(SVRHA: M1101 UPIS U I SEMESTAR)

  1. UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM

SVRHA DOZNAKE : M2101, M2102M2103, M2104 – korištenje biblioteke, čl.u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade, korištenje informacionog sistema

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA NAPISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU

KOMPLETNE DOKUMENTE PREDATI U STUDENTSKU SLUŽBU

                         

 

 

VANREDNI STUDENTI:

 

1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U ZGRADI REKTORATA)

2. 2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

 3. LJEKARSKO UVJERENJE

 4. UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM

           (SVRHA: M1306 UPIS U I GODINU)

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098

5. UPLATNICU NA IZNOS OD 70 KM

SVRHA DOZNAKE : M2101, M2102M2103, M2104 – korištenje biblioteke, čl.u Uniji studenata,naknada za održavanje zgrade, korištenje informacionog sistema

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA NAPISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU

KOMPLETNE DOKUMENTE PREDATI U STUDENTSKU SLUŽBU.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba