Skip to the content

Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij završili u 2022. godini

Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija koji su studij završili u 2022. godini, da su u svrhu izrade diplome obavezni izvršiti uplatu do 31.01.2023. godine.

I ciklus studija/ dodiplomski studij

- 100,00 KM, (stotinu KM) svrha doznake: M4114- Izdavanje diplome I ciklusa studija, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mašinski fakultet, ž.r. 1610200000291098

II ciklus studija/ diplomski studij (Master studij)

- 200,00 KM, (dvije stotine KM) svrha doznake: M4117- Izdavanje diplome II ciklusa studija, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mašinski fakultet , ž.r. 1610200000291098

Uplatnice su obavezni dostaviti u Studentsku službu do 31.01.2023. godine ili poslati kopiju uplate na mail denis.rahimic@unmo.ba (original uplatnicu donijeti u studentsku službu prilikom dolaska na promociju)

O datumu i vremenu promocije diplomanata kao i o svim drugim informacijama u vezi promocije studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Fakulteta: mf@unmo.ba  i eunmo sistema.

Napomena:Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diplome. Na osnovu člana 4. stav 4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplomu u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, morat će platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.

Studentska služba

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba