Skip to the content

Posjeta Mašinskom fakultetu u Sarajevu

Dana 22.12.2023. godine realizovana je posjeta studenata 2 godine I ciklusa i 1 god. II ciklusa studija Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Studenti su posjetili Laboratoriju za mjerenje i imali su priliku da se upoznaju sa principom rada trokoordinatne mjerne mašine, kao i sa drugim mjernim uređajima i etalonima.
Zahvaljujemo se Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i van. prof. dr. Almiri Softić na prijemu.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba