Skip to the content

Posjeta studenata 3 godine pogonu Unis-tvornica štampanih ploča

U sklopu predmeta Principi konstruisanja studenti su 20.12.2023.god posjetili firmu UNIS - tvornica štampanih ploča, u njihovom pogonu u Vrapčićima – Poslovna zona Gajevi. Studentima je prezentovano „Korištenje i implementacija softverskog paketa SolidWorks u izradi tehničke dokumentacije proizvoda od lima na CNC mašini Laser – za rezanje metalnih dijelova”. Zahvaljujemo se na prijemu.

 

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba