Skip to the content

Rang lista kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu I ciklusa na Mašinski fakultet za akademsku 2024/2025.godinu

U prilogu se nalazi Rang lista kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu I ciklusa na Mašinski fakultet za akademsku 2024/2025.godinu

Na objavljenu Rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću Mašinskog fakulteta u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste.

Nakon što Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru donese konačnu odluku o upisu kandidati će putem web stranice Mašinskog fakulteta biti obavješteni o načinu upisa i potrebnim dokumentima.

Upis kandidata primljenih u prvom upisnom roku vršiti će se u dva termina:

- od 15.07. do 19.07.2024.godine i

- od 26.08. do 06.09.2024.godine

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2024 UNMO.ba