Skip to the content

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Velagić Mie bach.mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU
MAŠINSKI FAKULTET


                                                           OGLAŠAVA
                                        javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa


Kandidatkinje Velagić Mie bach. mašinstva, pod naslovom „Mobilne aplikacije za dobivanje režima rada pri obradi rezanjem“.

Javna odbrana održati će se u četvrtak 18.02.2021. godine sa početkom u 13 sati u učionici 6 pred Komisijom u sastavu:

- prof.dr.Senad Rahimić - predsjednik
- prof.dr.Dragi Tiro - mentor
- prof.dr. Mirna Nožić - član
- van.prof.dr. Senada Pobrić- rezervni član


Uvid u rad može se ostvariti u prostorijama Studentske službe svakim radnim danom do 14 sati.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba