Skip to the content

Oglasna tabla

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Lejle Brekalo bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                OGLAŠAVA                                           javnu odbranu diplomskog rada ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tajme Džiho bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                      OGLAŠAVA                                                  javnu odbranu di ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sirko Dalide bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                              OGLAŠAVA                                         javnu odbranu diplomskog rada II ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sokolović Zerine bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                              OGLAŠAVA                                        javnu odbranu diplomskog rada II c ...

Rezultati dijela ispita iz predmeta Matematika III, održanog 17.2.2021. godine

MAŠINSKI FAKULTETRezultati dijela ispita-zadaci iz predmeta Matematike III (master studij) održanog 17.02.2021.g Položili su: ( funkcije dvije i više promjenljivih) R.B. Broj indeksa studenta Broj ...

Usvojene teme za završne radove I ciklusa studija

I CIKLUS Nastavnik Naziv teme Predmet/Naučna grana DP KI E Prof. dr. Dragi Tiro Primjena mobilne aplikacije u projektovanju tehnološkog procesa izrade m ...

Usvojene teme za diplomske radove II ciklusa studija

II CIKLUS Nastavnik Naziv teme Predmet/Naučna grana DP KI OIE Prof. dr. Remzo Dedić Projektovanje natkoljenične proteze Robotika x x ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Velagić Mie bach.mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                            OGLAŠAVA                                        javnu odbranu diplomskog rada II cik ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ajle Đelmo bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                               OGLAŠAVA                                       javnu odbranu diplomskog rada II c ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2021 UNMO.ba