Skip to the content

Oglasna tabla

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Adne Šantić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET OGLAŠAVAjavnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidatkinje Adne Šantić bach. mašinstva, pod naslovom „Projekat mikro FNE u skladu sa važeć ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Amine Šoše bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                   OGLAŠAVA                                             javnu odbranu diplomskog ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Amira Breščića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                      OGLAŠAVA                                                 javnu odbranu dip ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Admira Šišića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                      OGLAŠAVA                                                 javnu odbranu dip ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Bademe Durkić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                   OGLAŠAVA                                             javnu odbranu diplomskog ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Arnela Maksumića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET OGLAŠAVAjavnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidata Arnela Maksumića bach. mašinstva, pod naslovom „Razvoj sistema za mjerenje torzioni ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Vedada Plaste bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                      OGLAŠAVA                                                 javnu odbranu dip ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Balavac Haruna bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                   OGLAŠAVA                                              javnu odbranu diplomsko ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Keško Senaida bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                         OGLAŠAVA                                 javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kand ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jasmine Šendro bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET                                                                   OGLAŠAVA                                             javnu odbranu diplomskog ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Copyright © 2022 UNMO.ba