Skip to the content

Javne odbrane

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Adne Šantić bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET OGLAŠAVAjavnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidatkinje Adne Šantić bach. mašinstva, pod naslovom „Projekat mikro FNE u skladu sa važeć ...

Javna odbrana diplomskog rada kandidata Arnela Maksumića bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET OGLAŠAVAjavnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidata Arnela Maksumića bach. mašinstva, pod naslovom „Razvoj sistema za mjerenje torzioni ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa kandidata Palata Mirze

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET OGLAŠAVAjavnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidata Palata Mirze bach.maš., pod naslovom „Ispitivanje ravnosti tehničkih površina ”. J ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa Kuko Zulfe

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARUMAŠINSKI FAKULTET OGLAŠAVAjavnu odbranu diplomskog rada II ciklusa Kandidata Kuko Zulfe bach.maš., pod naslovom „Kvalifikacija tehnologije zavarivanja čelika S6 ...

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba