Skip to the content

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ajle Đelmo bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU
MAŠINSKI FAKULTET


                                                              OGLAŠAVA
                                       javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa


Kandidatkinje Ajle Đelmo bach. mašinstva, pod naslovom „Uticaj malih hidroelektrana na okolinu na primjeru male HE Zlate“.

Javna odbrana održati će se u srijedu 20.01.2021. godine sa početkom u 11 sati u učionici 6 pred Komisijom u sastavu:

- van.prof.dr. Daut Denjo - Predsjednik
- van.prof.dr. Senada Pobrić - član-mentor
- doc.dr. Rešad Malović - član
- prof.dr. Mersida Manjgo - rezervni član


Uvid u rad može se ostvariti u prostorijama Studentske službe svakim radnim danom do 14 sati.

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba