Skip to the content

Javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sirko Dalide bach. mašinstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU
MAŠINSKI FAKULTET


                                                             OGLAŠAVA
                                         javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa


Kandidatkinje Dalide Sirko bach. mašinstva, pod naslovom „Verifikacija mjerila protoka hladne vode - vodomjera“.

Javna odbrana održati će se u petak 19.03.2021. godine sa početkom u 13 sati u učionici 4 pred Komisijom u sastavu:

- prof.dr. Mirna Nožić - Predsjednik
- v.prof.dr. Daut Denjo - član - mentor
- v.prof.dr. Senada Pobrić - član
- prof.dr. Safet Isić - rezervni član


Uvid u rad može se ostvariti u prostorijama Studentske službe svakim radnim danom do 14 sati.

 

Mašinski fakultet Mostar
Mašinski fakultet Mostar

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mašinski fakultet

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

E-mail: mf[@]unmo.ba

Informišite se o mogućnosti upisa

Pridružite nam se

Mašinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri smjera I ciklusa i tri smjera II ciklusa studija.

Copyright © 2021 UNMO.ba